Eller bare at der er mulighed for at scrolle længere tilbage
så kan man også hurtigt gå tilbage hvor man var sidst