PDA

Se fuld version : Tvungen opsigelseLineamanden
11. December 2014, 15:02
Hej E Bar brugere.

Jeg kunne godt bruge lidt hjælp da en af mine kære er blevet tvunget til at underskrive sin egen opsigelse. Det skal siges at vedkommende blev bedt om at møde på chefens hjemme adresse for derefter at blive præsenteret for et dokument chefen selv havde skrevet og der stod følgende..

Opsigelse.

Jeg skal herved opsige min ansættelsesaftale som .......... pr. d.d og har dermed sidste arbejdsdag i dag.

Med venlig hilsen
vedkommende som jeg har kær.

jeg ved vi har et par kloge hoveder på forumet og tænker om det da virkeligt kan være rigtigt at man som chef kan påtvinge en ansat til overstående.?
Han har også valgt at se stort på at ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven.

Håber en kan hjælpe mig lidt da vi ikke ved hvor vi står..

/Uldall

Jens_Muff
11. December 2014, 15:21
Kan vi få en smule mere info?

- Hvad er det for en stilling?
- Er det en privat virksomhed?
- Er der en overenskomst for ansættelsesforholdet?
- Er vedkommende medlem af en fagforening?

Sådan en manøvre bliver ofte udført for at komme uden om en eventuel opsigelsesperiode eller andre rettigheder, den ansatte må have i forbindelse med det pågældende ansættelsesforhold.
Udgangspunktet er dog, at der er fri ledelsesret - dvs. at arbejdsgiveren er fri til at ansætte og afskedige dem, som han har lyst til, med de undtagelser, som forskelsbehandlingsloven og deslige indeholder.

Jens_Muff
11. December 2014, 15:25
Helt overordnet set gælder følgende jf. Aftaleloven:

"§ 28. Er en viljeserklæring retsstridigt fremkaldt ved personlig vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af sådan, er den ikke bindende for den tvungne.
Stk. 2. Er tvangen udøvet af tredjemand, og var den, til hvem erklæringen er afgivet, i god tro, må den tvungne, hvis han overfor ham vil påberåbe sig tvangen, give ham meddelelse derom uden ugrundet ophold, efter at tvangen er ophørt. Undlader han det, er han bundet ved erklæringen.

§ 29. Er en viljeserklæring retsstridigt fremkaldt ved anden tvang end i § 28 omtalt, er den ikke bindende for den tvungne, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet selv har udøvet tvangen eller har indset eller burdet indse, at erklæringen retsstridigt var fremkaldt ved tvang fra tredjemands side."

Dvs. at man ikke kan tvinge nogen til selv at sige op. Men man kan jo afskedige dem.
Jeg ville opfordre din bekendte til at gøre indsigelse over for arbejdsgiveren med det samme og gøre gældende, at hun blev tvunget til at underskrive.

peter_il
11. December 2014, 15:29
Man kan dog næppe pålægge nogen at sige op uanset overenskomster osv eller ej! Så må man selv opsige vedkommende.
Hvis man står uden job, fordi man selv har sagt op, ligger det sikkert også tungt med understøttelse osv. Her står man nok bedre, hvis man er blevet fyret.
Men din bekendtes historie lyder langt ude... Det ville jeg ikke skrive under på under nogen omstændigheder - men bede om en fyreseddel.

Xiburst
11. December 2014, 17:17
Har personen skrevet under ?? Hvis denne har det, så kan det vel ikke bevises om denne er tvunget til det :O

Jens_Muff
11. December 2014, 17:32
Har personen skrevet under ?? Hvis denne har det, så kan det vel ikke bevises om denne er tvunget til det :O

Tja.. Hvis man kan bevise, at det fx er arbejdsgiver, som har taget initiativ til mødet, er det en start.
Don't know.. Jeg beskæftiger mig ikke så meget med bevisførelse (endnu) og har svært ved at sige, hvor meget der skal til. Men det er klart, at vedkommende til at starte med i hvert fald skal kunne sandsynliggøres, at den han/hun er blevet presset til at skrive under på en eller anden måde. Hvor meget der skal til, er svært at svare på. Men hvis han/hun fx ikke har nogen grund overhovedet til at sige op, og arbejdsgiver omvendt har et motiv til at afskedige, tænker jeg, at det ikke burde være så svært.

Lineamanden
11. December 2014, 17:52
Kan vi få en smule mere info?

- Hvad er det for en stilling?
- Er det en privat virksomhed?
- Er der en overenskomst for ansættelsesforholdet?
- Er vedkommende medlem af en fagforening?

Sådan en manøvre bliver ofte udført for at komme uden om en eventuel opsigelsesperiode eller andre rettigheder, den ansatte må have i forbindelse med det pågældende ansættelsesforhold.
Udgangspunktet er dog, at der er fri ledelsesret - dvs. at arbejdsgiveren er fri til at ansætte og afskedige dem, som han har lyst til, med de undtagelser, som forskelsbehandlingsloven og deslige indeholder.

Der er tale om en stilling som daglig leder.
Det er en privat virksomhed.
Der er ikke en overenskomst i firmaet.
Ja hun er i fagforening.

Xiburst ja hun har nemlig følt sig tvunget til at underskrive da der også er tale om sexchikane, chefen blev nemlig sur da hun konfronterede ham med chikanen og deraf opsigelsen. :(
Jeg tænker at vi kontakter Politi i morgen og anmelder Chefen for chikanen.....??

Jens Muff Mange tak for svaret det virker som om der oprigtigt findes en løsning på denne forfærdlige situation..!

/Uldall

Jens_Muff
11. December 2014, 18:01
Ja hun er i fagforening.

Det er sindssygt vigtigt.

Kontakt fagforeningen i morgen first thing, og spørg dem om hvad hun bør gøre. Jeg gætter på, at de vil anbefale en politianmeldelse. De kan hjælpe med at køre sagen for hende. Hun skal nok ikke regne med en genansættelse, men der kan ligge en ret stor kompensation og vente på hende.

Men jeg ville i virkeligheden bare droppe "privat vejledning" som det her, og køre den via fagforeningen. Jeg har ikke praktisk erfaring i ansættelsesret, selvom jeg kender lidt til det teoretiske. Men fagforeningen har både det teoretiske og praktiske helt på plads.

Men medfølelse herfra!

matju
11. December 2014, 18:04
Slettet

Lineamanden
11. December 2014, 18:09
Tak alle sammen, fagforening bliver kontaktet i morgen tidlig jeg håber virkelig de tager det alvorligt da hun er utroligt oprevet over det der er sket idag.
Jeg har lyst til at aflægge ham chefen et besøg og lige vise hvordan vi klare sådan noget. Men nej jeg bliver hjemme om så lysten er stor !
Tror også vi kontakter vores advokat.

/Uldall

Jens_Muff
11. December 2014, 18:14
Tak alle sammen, fagforening bliver kontaktet i morgen tidlig jeg håber virkelig de tager det alvorligt da hun er utroligt oprevet over det der er sket idag.

Hvis der er noget, fagforeninger tager (eller skal tage) alvorligt, så er det sexchikane og fyringer og kombinationer heraf.

-E*
11. December 2014, 18:39
Held og lykke. Altså på en helt oprigtig måde... Det lød pludseligt lidt sarkastisk, det var ikke intentionen...

Xiburst
11. December 2014, 20:13
Pøj pøj

Coffee makes the world go
11. December 2014, 22:47
Jeg tror ham chefen der har jokket godt og grundigt i spinaten

det her kommer tilbage til ham og bider ham i rø,,,

Hvorfor er det lige at så mange tror at løsningen på en brudt regel ,bare er at man bryder lidt flere ??

Lineamanden
12. December 2014, 10:30
Så blev fagforening og politiet kontaktet..!
Det virker som om de betragter sagen med stor alvor da "Chefen" driver en virksomhed der har med mennesker at gøre flest piger...
Det giver stof til eftertanke i denne søde tid, hvor man burde hygge sig og nyde at julen er på trapperne.
Jeg har tiltro til at vi har overleveret sagen til rette vedkommende.
Endnu engang tak for hjælpen drenge :) God Jul.

/Uldall